Кюн Лизинг България - заявка за лизинг
 
 
 
 
 
 
 
English
German
German
Hungarian
Romanian
Яхти
Транспорт
Техника и механизация
Оборудване
Оказион
Заявка за лизинг

Калкулатор

-КАЛКУЛАТОР

 

Обект на лизинг:
Нов или употребяван:
Стойност за лизинг без ДДС: EUR
Авансова вноска:
Лизингов срок: месеца
Първоначална вноска:
(Минимален аванс: )
Остатъчна главница (чиста стойност на кредита):
Месечна вноска без ДДС:
Средно годишно оскъпяване:
   

 

*Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.

Кюн Лизинг България си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.

Лизингополучателят придобива правото на собственост върху обекта на лизинг след изтичане на срока на договора и извършване на всички дължими плащания. Актуалният погасителен план с конкретни падежи по дати се издава при подписване на приемо-предавателен протокол.

Лизингополучателят плаща допълнително ако вноса не е от ЕС и се дължат: мита, такси, акцизи. За сметка на лизингополучателя са и разходите по регистрация в КАТ, за данъци и такси и др. подобни.

-ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, КОИТО ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ ПОЛЗВА:

  • Собствеността върху обекта на лизинг
  • Застраховки ГО, Каско или Имущество, за всички рискове, които се заплащат отделно от лизингополучателя по тарифи на избран застраховател
  • Вписване на договора за лизинг в ЦРОЗ

Лизингополучателят избира сам доставчика и вида на обекта на лизинг, който ще е най-подходящ за него. Ние не посочваме обекта на лизинг и не носим отговорност за неговото качество и технически характеристики. Лизингодателят прехвърля на Лизингополучателя правата по общата и гаранционната отговорност на производителя или доставчика, както и правата по сервизните споразумения по отношение на обекта на лизинг в пълния им размер за срока на лизинговия договор.

При необходимост, Лизингополучателят прави рекламации и насочва всички свои претенции по гаранционната отговорност, както и по сервизните споразумения директно към доставчика или производителя.

Лизинг

Създадено от OnlineMarketing.bg